info@devliegeniers.nl 0342-493816

Informatie onderwijs

Lestijden

De Vliegeniers werkt met een continurooster.

Groep 1 t/m 3 Groep 4 t/m 8
Maandag 8:30 – 14:15 8:30 – 14:15
Dinsdag 8:30 – 14:15 8:30 – 14:15
Woensdag 8:30 – 12:30 8:30 – 12:30
Donderdag 8:30 – 14:15 8:30 – 14:15
Vrijdag 8:30 – 12:30 8:30 – 14:15

Gezonde school

Daltonschool De Vliegeniers is een Gezonde school. Dit betekent dat wij de motorische en fysieke ontwikkeling van kinderen nauwkeurig volgen en stimuleren. De kinderen krijgen vanaf groep 3 twee keer in de week 45 minuten gymles van een vakdocent bewegingsonderwijs in de Oosterboshal. Groep 1/2 gymt twee keer in de week met een vakdocent bewegingsonderwijs in de speelzaal op school. Daarnaast doen wij elk schooljaar mee met schoolfruit. De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit en groente op school. Op de andere dagen worden ouders verzocht om gezonde tussendoortjes mee te geven. We hebben beleid op gezonde traktaties tijdens het vieren van de verjaardagen van kinderen. Ouders die voor De Vliegeniers kiezen, kiezen hiermee ook voor het concept ‘Gezonde school’. Heeft u vragen over dit beleid/concept? Neem gerust contact met ons op.

Samenwerking met ouders

We vinden het belangrijk om goed contact te hebben met de ouders om op deze manier samen zorg te dragen voor de optimale ontwikkeling van onze Vliegeniers.  Naast gesprekken (startgesprekken, portfoliogesprekken e.d.) communiceren we met ouders ook via de Parro-App, zijn er informatieavonden en ouderklankbordgroepen, waarin ouders meedenken over het Daltononderwijs op De Vliegeniers. Ook hebben we een betrokken ouderraad waarmee we samen activiteiten, vieringen en evenementen organiseren op school. Wilt u graag deelnemen aan onze klankbordgroep of de ouderraad? Dat vinden wij superfijn! Neemt contact op met één van onze leerkrachten of stuur een mail naar info@devliegeniers.nl. Alvast bedankt!

Verlof aanvragen

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Extra vrij nemen, langer met vakantie gaan of tussendoor op vakantie gaan, is niet toegestaan. Dit staat in de leerplichtwet. Soms kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Extra verlof moet worden aangevraagd als de leerling door de aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan. Dit verlof mag niet langer zijn dan 2 aaneengesloten weken per schooljaar en mag niet vallen in de eerste 2 lesweken van het schooljaar en/of aansluitend aan een andere vakantie zijn. Aangetoond moet worden dat een gezamenlijke vakantie van 2 aaneengesloten weken binnen de gewone schoolvakanties onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, kan in dat schooljaar geen verlof meer worden aangevraagd.

Voor bepaalde feesten of verplichtingen op grond van godsdienst of levensovertuiging kan verlof worden aangevraagd. Per verplichting wordt 1 dag vrij gegeven.

Voor een verlofaanvraag moet u een formulier invullen. U kunt het formulier afhalen bij de directie of hieronder downloaden. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar directie@devliegeniers.nl of afgeven bij de groepsleerkracht of directie.

Jaarplanner

Elk schooljaar krijgen alle ouders/verzorgers een jaarplanner, waarin alle belangrijke data, vakanties, vieringen en activiteiten worden genoemd. De jaarplanner van dit schooljaar staat onderaan deze site bij de downloads.

Daltonflitsen

Hier vindt u de meest recente nieuwsbrieven met belangrijke informatie over de school.