info@devliegeniers.nl 0342-493816

Onderwijs aanbod

Ons aanbod

Naast het reguliere aanbod in de kernvakken (rekenen, lezen en taal), vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Daarin vinden we het belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontdekken en dat we naast de basisvakken prikkelend aanbod hebben, waardoor kinderen gemotiveerd worden. Wilt u hier meer informatie over? Neem gerust contact met ons op en wij vertellen u graag hoe ons Daltononderwijs op De Vliegeniers eruit ziet. Het is ook altijd mogelijk om een rondleiding te plannen, zodat u het Daltononderwijs en de prettige sfeer bij ons op school zelf kunt ervaren.

Daltonatelier

Tijdens het wekelijkse Daltonatelier komen de executieve vaardigheden aan bod. Kinderen werken cyclisch en projectmatig aan talentontwikkeling en zelfregulering. De volgende lessen komen aan bod tijdens deze daltonaterliers: schaken, mindfulness, drama, wetenschap, techniek, programmeren, muziek, Spaans en schilderen. Daarnaast dragen deze lessen bij aan het creatief oplossend denkvermogen en werken de leerlingen samen groepsdoorbroken aan doelen. Op De Vliegeniers denken we goed na over dit aanbod. Zo draagt schaken bij aan de hersenontwikkeling van kinderen, omdat zij leren vooruit de denken, inzicht te hebben en strategisch na te denken.

Kinderuniversiteit

De kinderen die meer uitdaging nodig hebben (meer-/hoofdbegaafde leerlingen) worden begeleid door onze HB-specialist (specialist hoogbegaafdheid) in onze Kinderuniversiteit. Hier leren de leerlingen meer inzicht te krijgen in hun eigen leerproces. Wanneer het plusprogramma en de compact-/verrijkingsleerlijn niet meer voldoende uitdaging bieden, wordt overgeschakeld naar het aanbod binnen de Kinderuniversiteit. Daarnaast krijgen zij verdiepende lesstof aangeboden en wordt hun leren op een andere manier aangesproken. Het probleemoplossend denkvermogen wordt gestimuleerd en er is meer aandacht voor het concept ‘leren leren’.

Daltonpodium

Gezamenlijke vieringen met de hele school, ouders, opa’s, oma’s, vrienden en familie, past helemaal binnen onder Dalton Kindcentrum. Om de 6 weken vindt op De Vliegeniers het Daltonpodium plaats. Dit wordt georganiseerd en uitgevoerd door de kinderen zelf. De groepen 7 en 8 zorgen voor de techniek, licht en geluid, de presentatie en de aankleding. Tijdens het Daltonpodium treden de kinderen op met een act naar keuze.

Sportplein

Bewegen en sporten vinden wij op De Vliegeniers heel belangrijk. Bewegen heeft een positieve invloed op hersenontwikkeling en daarnaast stimuleert sporten het deel van je hersenen dat te maken heeft met wilskracht en doorzettingsvermogen. We volgen de motorische en fysieke ontwikkeling van kinderen nauw en geven doelgericht les tijdens onze gymlessen. Om de week wordt het Sportplein georganiseerd. Dit is een buitenschools aanbod waar kinderen zicht (gratis) voor kunnen inschrijven. Doet uw kind ook mee?

Bibliotheek op school

Lezen is noodzakelijk voor leren. Wie leest, leert de wereld! Daarom werkt De Vliegeniers nauw samen met de Bibliotheek en hebben wij de Bibliotheek op school. In dit project werken we aan leesbevordering, leesmotivatie en vergroten we zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. We hebben de Bibliotheek in de school gehaald en we zijn voorzien van prachtige boeken voor kinderen die de kinderen met een eigen pas zelf kunnen lenen op school.