info@devliegeniers.nl 0342-493816

FAQ

Waarom daltononderwijs? Waarom kiezen ouders voor daltononderwijs voor hun kind? Wat houdt daltononderwijs in?

Op de Vliegeniers bieden wij daltononderwijs aan. Het uitgangspunt bij daltononderwijs is dat kinderen op hun eigen tempo en niveau kunnen leren, zelfstandig of samen met klasgenootjes. Zo wordt er gewerkt met week- en dagtaken. Kinderen krijgen de vrijheid om de taken zelf in te plannen en af te werken.

Waarom openbaar onderwijs?

In het openbaar onderwijs mag je zijn wie je bent en leer je respect voor je jezelf en de andere te hebben. In het openbaar onderwijs komen verhalen samen en leren de kinderen hoe de maatschappij in elkaar zit. Daarnaast leert het de kinderen om vanuit dat inzicht hun eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je dit begrijpt en leert, kun je beter met elkaar samenleven. Ontmoeting staat centraal in het openbaar onderwijs en vanuit hier leren de kinderen.

Wat zijn de resultaten van De Vliegeniers? Welke resultaten behalen de leerlingen op De Vliegeniers?

Als school presteren we boven de schoolnorm. Omdat we hoge ambities hebben en voor goede resultaten gaan, hebben we een eigen gouden norm opgesteld. De gouden norm ligt boven de schoolnorm, omdat we geloven dan iedereen alles kan leren.

Hoe werkt de school aan een veilig pedagogisch klimaat, waar kinderen zich veilig en verbonden voelen?

We zijn een kleinschalige school waar iedereen elkaar kent. Dit geeft de leerlingen, ouders en teamleden een veilig en fijn gevoel. We doen het samen en dat stralen we uit. We werken daarnaast wekelijks structureel met onze sociaal-/emotionele methode Kwink. Elke twee weken staat schoolbreed een thema centraal, waar leerlingen lessen krijgen over bijvoorbeeld: ”Wat is respect en hoe straal je dit uit? Hoe kom je op een assertieve wijze voor jezelf op? Hoe geef je je grenzen aan en hoe speel je samen?” Daarnaast heeft iedere klas twee keer in de week een klassenvergadering, waarin leerlingen met elkaar spreken over hoe het gaat in den groep en of de kinderen ergens verbeterpunten zien. Zo voelen de leerlingen zich verbonden met elkaar en is iedereen verantwoordelijk voor de groepssfeer. We doen het samen en iedereen is hierin nodig en belangrijk.

Hoe werkt de Vliegeniers aan kwalitatief goed onderwijs?

We vinden het pedagogisch veilige klimaat in de school erg belangrijk. Leerlingen kunnen pas leren wanneer zij zich veilig, verbonden en fijn voelen op school. Daarnaast werken wij effectief doelgericht. We spelen in op de individuele doelen van leerlingen en vinden het belangrijk dat we de onderwijstijd goed benutten. Dit betekent dat veel differentiatie in de klas plaatsvindt. Groepjes leerlingen kunnen, naast de instructies in de klas, goed beleid worden op ons daltonplein en daltonatelier. We zien de individuele leerling en spelen pro-actief in op wat hij/zij nodig heeft, zodat iedereen uitgedaagd wordt op zijn niveau en succeservaringen kan opdoen.

Welke methoden worden op De Vliegeniers gebruikt?

We werken met Alles Telt Q, Taaljacht, Atlantis, Nieuwsbegrip, Veilig leren lezen en Kwink.