info@devliegeniers.nl 0342-493816

Ons onderwijs

Komt u een keer bij ons kijken?

Als u ons Dalton Kindcentrum bezoekt, ervaart u een fijne sfeer. Onze kinderen en personeel hebben het naar hun zin. Dat fijne pedagogische klimaat kenmerkt zich door openheid en gemoedelijkheid. We vinden het belangrijk dat alle kinderen bij ons een warme plek hebben om zich te ontwikkelen. Verhalen komen samen op De Vliegeniers en daar zijn wij trots op! De kinderen werken aan doelen op eigen niveau en worden uitgenodigd hun talenten te ontdekken. Ieder kind heeft een eigen tempo en geen kind ontwikkelt zich op dezelfde manier; daar houden wij rekening mee.
Het Vliegeniersteam draagt zorg voor de ontwikkeling van een positief kritische en democratische grondhouding bij de leerlingen.
We luisteren naar elkaar en hebben iets voor elkaar over, net zoals we dat graag zien in de maatschappij.

Daltononderwijs op De Vliegeniers 

Ons Dalton Kindcentrum heeft een openbaar karakter, waar iedereen welkom is en mag zijn wie hij/zij is. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting staan centraal in ons kindcentrum. We staan voor wereldgericht onderwijs, waarin wij kinderen stimuleren en aanmoedigen om ‘in’ en ‘met’ de wereld te bestaan én om dat zelf te doen. In ons onderwijs draait het er niet alleen om dat we de inhoud ‘in’ de kinderen krijgen. We vinden het ook belangrijk dat kinderen interesse tonen in zichzelf, wie zij zijn, waar zij voor staan en wat zij voor zichzelf en de wereld kunnen betekenen. We stimuleren binnen ons onderwijs een open, ondernemende en nieuwsgierige grondhouding, waarmee de kinderen de wereld verkennen en eigen maken.