info@devliegeniers.nl 0342-493816

Ons onderwijs

Komt u een keer bij ons kijken?

Als u onze school bezoekt, ervaart u een fijne sfeer. Onze kinderen en personeel hebben het naar hun zin. Dat fijne pedagogische klimaat kenmerkt zich door openheid en gemoedelijkheid. We vinden het belangrijk dat alle kinderen bij ons een warme plek hebben om zich te ontwikkelen. Verhalen komen samen op De Vliegeniers en daar zijn wij trots op! De leerlingen werken aan doelen op eigen niveau en worden uitgenodigd hun talenten te ontdekken. Ieder kind heeft een eigen tempo en geen kind ontwikkelt zich op dezelfde manier; daar houden wij rekening mee.
Het Vliegeniersteam draagt zorg voor de ontwikkeling van een positief kritische en democratische grondhouding bij de leerlingen.
We luisteren naar elkaar en hebben iets voor elkaar over, net zoals we dat graag zien in de maatschappij.

Daltononderwijs op De Vliegeniers 

Wij zijn een openbare Daltonschool waar iedereen welkom is. Op onze school komen verhalen samen en daar zijn wij trots op! Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting staan centraal in onze school. We staan op Daltonschool De Vliegeniers voor wereldgericht onderwijs, waarin wij leerlingen stimuleren en aanmoedigen om ‘in’ en ‘met’ de wereld te bestaan en om dat zelf te doen. Bij ons op school is het onderwijs er niet alleen op gericht om inhoud ‘in’ de leerlingen te krijgen. We vinden het belangrijk dat leerlingen interesse tonen in zichzelf, wie zij zijn, waar zij voor staan en wat zij voor zichzelf en de wereld kunnen betekenen. We stimuleren binnen ons onderwijs een open, ondernemende en nieuwsgierige grondhouding, waarmee de leerlingen de wereld verkennen en eigen maken.

STEVIG

STEVIG stimuleert de leerlingen met verhalen, vaardigheden en ideeën om creatief na te denken, hun eigen afwegingen te maken, een eigen mening te formuleren en antwoorden te vinden bij levensvragen. Door STEVIG-lessen ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun identiteit en leren ze samen te leven met anderen en verschillende normen/waarden.  We stimuleren daarnaast dat leerlingen zelf ‘stevig’ in de wereld staan. Binnen de lessen van STEVIG werken vakleerkrachten uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen nauw met elkaar samen vanuit 12 thema’s. Op deze manier onderzoeken leerlingen overeenkomsten en verschillen en krijgen zij de vrijheid om hun eigen perspectief te ontwikkelen. De STEVIG-lessen zorgen voor verbinding met de leerwereld van de leerlingen, met andere vakgebieden op school en met de actualiteit in de samenleving.