info@devliegeniers.nl 0342-493816

De Daltonschool van Barneveld

Ons Daltonconcept maakt De Vliegeniers uniek in Barneveld en omgeving. Eigenaarschap, samenwerking, vrijheid, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit zijn onlosmakelijk met onze onderwijsvisie verbonden.

Verhalen komen samen op De Vliegeniers en daar zijn wij trots op! De leerlingen werken aan doelen op eigen niveau en worden uitgenodigd hun talenten te ontdekken. Ieder kind heeft een eigen tempo en geen kind ontwikkelt zich op dezelfde manier; daar houden wij rekening mee.

Het Vliegeniersteam draagt zorg voor de ontwikkeling van een positief kritische en democratische grondhouding bij de leerlingen.
We luisteren naar elkaar en hebben iets voor elkaar over, net zoals we dat graag zien in de maatschappij.

Leer wie jij kunt zijn!