info@devliegeniers.nl 0342-493816

Peuteropvang / BSO

Dalton Peuteropvang

Daltonpeuteropvang vormt een waardevolle brug naar het Dalton(kleuter)onderwijs. Deze vroege ervaring legt een stevig fundament voor hun verdere ontwikkeling en bereidt hen optimaal voor op de overgang naar de kleuterklas.

Een van de belangrijkste aspecten van Daltonpeuteropvang is de focus op de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Peuters leren hier samen te spelen, te delen en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Deze sociale interacties zijn essentieel voor het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van empathie, wat van cruciaal belang is voor een positieve groepsdynamiek in de kleuterklas. Hier wordt op onze daltonpeuteropvang duidelijk op gefocust.

Daarnaast biedt de Daltonpeuteropvang een stimulerende omgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om hun nieuwsgierigheid te verkennen en hun creativiteit te ontwikkelen. Door middel van speelse activiteiten en ontdekkingen worden peuters gestimuleerd om hun motorische, cognitieve en taalvaardigheden te ontwikkelen. Wanneer wij zien dat een peuter toe is aan de volgende stap, het het op ons Daltonkindcentrum mogelijk om in peuter-/kleuteraanbod te schakelen. Op deze manier wordt iedere peuter op zijn/haar niveau uitgedaagd.

Bovendien biedt de overgang van Daltonpeuteropvang naar Daltononderwijs een vertrouwde ervaring voor de kinderen. Ze zijn al bekend met de pedagogische aanpak, de omgeving en met de leerkrachten. Dit helpt bij het creëren van een gevoel van continuïteit en stabiliteit, wat de overgang naar de kleuterklas soepeler maakt.

Al met al biedt Daltonpeuteropvang, waarin de daltonpijlers in een doorgaande lijn richting het kleuteronderwijs terugkomen, een waardevolle voorbereiding op het kleuteronderwijs door kinderen de kans te geven om te groeien, te leren en zich te ontwikkelen in een ondersteunende en stimulerende omgeving.

Aanmelden Dalton Peuteropvang

Heeft u interesse in de peuteropvang voor uw zoon en/of dochter? Neem contact op met Partou (klik hier) of met ons als school (info@devliegeniers.nl, 0342-493816). Het is ook mogelijk om het kennismakingsformulier in te vullen bovenaan deze pagina. U wordt dan uitgenodigd om bij ons te komen kijken en sfeer te proeven.

Dalton BSO

Dalton Buitenschoolse Opvang (BSO) biedt een verlengstuk van het Daltononderwijs binnen het Dalton Kindcentrum. Het is een plek waar kinderen na schooltijd op een veilige, stimulerende en vertrouwde omgeving kunnen blijven, waar ze kunnen spelen, leren en ontspannen.

Binnen de Dalton BSO worden dezelfde kernwaarden en principes gehanteerd als in het Daltononderwijs overdag. Er is ruimte voor zelfstandigheid, eigen initiatief en verantwoordelijkheid, waarbij kinderen worden aangemoedigd om keuzes te maken en zelfstandig activiteiten te ondernemen. Tegelijkertijd worden ze begeleid door gekwalificeerde medewerkers die een veilige en ondersteunende omgeving bieden.

Dalton BSO vormt een integraal onderdeel van het Dalton Kindcentrum, waar kinderen niet alleen na schooltijd worden opgevangen, maar waar ze ook de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en te groeien in lijn met de kernwaarden van het Daltononderwijs. Het biedt ouders en kinderen een veilige, vertrouwde en consistente omgeving waarin ze kunnen gedijen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Aanmelden Dalton BSO

Heeft u interesse in de peuteropvang voor uw zoon en/of dochter? Neem contact op met Partou (klik hier) of met ons als school (info@devliegeniers.nl, 0342-493816). Het is ook mogelijk om het kennismakingsformulier in te vullen bovenaan deze pagina (klik op ‘kennismaken’ bovenaan deze pagina). U wordt dan uitgenodigd om bij ons te komen kijken en sfeer te proeven.