info@devliegeniers.nl 0342-493816

Algemene informatie

Lestijden

De Vliegeniers werkt met een continurooster. De schooltijden in 2021-2022 zijn*:

Maandag:                        08:30-14:15 uur
Dinsdag:                          08:30-14:15 uur
Woensdag:                     08:30-12:15 uur
Donderdag:                    08:30-14:15 uur
Vrijdag:                           08:30-12:00 uur            groep 1-4
.                                       08:30-14:15 uur            groep 5-8

Vakantierooster 2021-2022

Vakanties, feesten, studiedagen en vrije dagen kunt u vinden in de jaarplanner 2021-2022,

te vinden bij de download onderaan de pagina.

Wie leest, leert de wereld! 

Het belang van lezen – 15 minuten lezen per dag is 1000 nieuwe woorden per jaar!

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

De Bibliotheek op school

Daarom werkt De Vliegeniers graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Barneveld. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Zo hebben we de bibliotheek in school gehaald en zijn we voorzien van prachtige boeken voor de leerlingen.

Vormingsonderwijs

Op De Vliegeniers bieden we naast ons vaste curriculum de mogelijkheid levensbeschouwelijke vormingslessen te volgen. De lessen sluiten aan bij onze visie op wereldburgerschap, waarbij het kennis hebben van verschillende levensopvattingen het wereldbeeld van leerlingen vergroot. Elke donderdagochtend worden er drie typen vormingslessen aangeboden voor de groepen 3-8 door vakdocenten: godsdienstig vormingsonderwijs, humanistisch vormingsonderwijs en islamitisch vormingsonderwijs. Als ouder maakt u (evt. samen met uw kind) elk jaar de keuze voor één van deze vormingslessen.

Aanvullende informatie vindt u op: www.vormingsonderwijs.nl

Communicatie

We vinden het belangrijk om korte lijntjes met de ouders te hebben. Naast gesprekken (startgesprekken, portfoliogesprekken e.d.) communiceren we met ouders ook via de Parro App. Op die manier delen we met elkaar informatie over onze leerlingen, ons onderwijs en alle activiteiten eromheen.

Kinderuniversiteit

De leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, worden begeleid door onze specialist
meer-/hoogbegaafdheid in onze Kinderuniversiteit. Daar leren de leerlingen
meer inzicht te hebben in het eigen leerproces. Zij krijgen andere en
verdiepende leerstof aangeboden. Daarnaast wordt het probleemoplossend denkvermogen ook verder verdiept. De leerlingen
werken in hun eigen klas verder aan de stof die ze hebben
meegekregen.