info@devliegeniers.nl 0342-493816

Daltononderwijs wordt steeds populairder

🌟 Trots op onze Vliegeniers🌟
Met ontzettend delen wij mede dat Daltonschool de Vliegeniers, na de start 2,5 jaar geleden, uitbreidt! 📈 Dit is een resultaat van ons voortdurende streven naar kwalitatief sterk daltononderwijs en de toewijding van ons team om een inspirerende leeromgeving te creëren, waarin kinderen ontdekken wie zij zijn en wat zij kunnen. Bij ons op school krijgen kinderen de kans om uit te blinken en zichzelf te zijn.

We zijn blij te zien dat ons harde werk vruchten afwerpt en dat onze inspanningen worden erkend door de groeiende steun van ouders en leerlingen in de regio.
Wat ons onderscheidt? Onze focus op Daltononderwijs. Dit unieke onderwijsmodel legt de nadruk op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. Het biedt een holistische benadering van leren die niet alleen cognitieve ontwikkeling bevordert, maar ook de ontwikkeling van kritisch denken, creativiteit en sociale vaardigheden stimuleert.

#DaltonschooldeVliegeniers #Daltononderwijs #Uitbreiding #TrotsOpOnzeVliegeniers

https://lnkd.in/eEUaAZsE