info@devliegeniers.nl 0342-493816

Ons onderwijs

Daltononderwijs op De Vliegeniers 

Als u onze school bezoekt, ervaart u een goede sfeer en ziet u dat onze kinderen en personeel het naar hun zin hebben. Dat fijne pedagogische klimaat kenmerkt zich door openheid en gemoedelijkheid. We vinden het belangrijk dat alle kinderen bij ons een warme plek hebben om zich te ontwikkelen. Vanuit onze Daltonkernwaarden, geven we ruime aandacht aan de persoonsontwikkeling van onze kinderen. Hiernaast staat onze school voor uitstekend daltononderwijs en goede resultaten. Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk onderbouwd door wetenschappelijke onderzoeksresultaten. We maken gebruik van de meest recente onderwijskundige inzichten en geven alle leerlingen een goede basis om als democratische wereldburger in én met de wereld te zijn.